ایمورتال کلاچ برقی-انجام واریزیهای عید غدیر

بر اساس موارد و ضوابط اعلامی و همچنین لیست اعلام شده قبلی واریزیهای عیدی غدیر به حول و قوه الهی انجام و به شرح زیر اعلام می گردد.

در کنار نام هریک از مشتریان عزیز ستونی بنام مستندات واریزی قرار داده شده که 4 رقم اول آن چهار رقم آخر شماره کارت واریز کننده به حساب مشتری و سه رقم آخر تاریخ انجام واریزی به اختصار است که دو رقم اول روز شهریور یا مهر و رقم سوم صبح یا عصر آن می باشد. تمامی واریزیها در مورخهای 30 و 31 شهریور و 1 م مهر انجام شده است.

واریزی عیدی غدیر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *