حصار جغرافیایی(Geofance) یکی از قابلیت های ویژه ردیاب ایمورتال

حصار جغرافیایی (Geo-Fece) چیست ؟ بطور کلی حصار جغرافیایی یک سرویس مبتنی بر مکان است که در آن برنامه‌ها یا سایر نرم‌افزارها با استفاده از  GPS، RFID، Wi-Fi  یا داده‌های تلفن همراه، زمانی که یک دستگاه تلفن همراه یا تگ RFID  از یک مرز مجازی تعریف شده در اطراف یک منطقه جغرافیایی وارد یا خارج… ادامه خواندن حصار جغرافیایی(Geofance) یکی از قابلیت های ویژه ردیاب ایمورتال