ایمورتال کلاچ برقی- لیست مشتریان مشمول عیدی غدیر

بر اساس ضوابط مندرج جهت دریافت عیدی غدیر به استحضار می رساند مشتریان عزیز مشمول این شرایط به شرح زیر بوده که انشالله پس از ایام عزاداری عاشورا مبالغ به حساب مشتریان واریز خواهد شد.